Προωθητικες Ενεργειες

Το Vantastic bar μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα οργανωμένο προωθητικό εργαλείο για διαφημιστικές ενέργειες προϊόντων.